Agenda:
  1. Godkjenning av innkallelse
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to til å signere protokollen
  5. Regnskap 2022
  6. Årsrapport 2022
  7. Fastsettelse av treningsavgifter 2023
  8. Budsjett 2023
  9. Valg av styremedlemmer
  10. Innkomne forslag
Møtet starter kl 18:30
 
Mvh
IBK Fotball