Tradisjonen tro ble det utdelt heder og ære på sommeravslutningen til IBK 21 juni.

Presentasjon av merkene ble utført av Representantskapet i klubben ved Rolf Eneresen og utdelingen ble gjort av fungerende leder i IBK Erik Arve.

Æremedlemskap:

Anne-Lisbeth Bjerknæs Har hatt verv i IBK fra 1983 og frem til dags dato. Aktivitet/verv: Revisor i turngruppa, Revisor i Hovedforreningen, Sekretær i skigruppa, Medlem av husstyret, Medlem av Representantskapet, Medlem av festkomteen for 100år jubileet, Medlem av kontrollkomiteen, anvar for utleie av Årbogn.

Hederstegn:

Gjermund Larsen: Han har vært aktiv i både fotball og håndball på alderbestemte lag, materialforvalter i Idrettskolen, fra 2014 Anleggleder og styremedlen. I jobben som anleggsleder har han lagt ned betydlig innsats på anlegget på Årbogen. Han har gjennomført denne oppgaven langt ut over av hva man kan forvente i et slikt verv.

Kenneth Holt: Fra 2001 har han  gjennom mange år hatt verv i Idrettskolen og skigruppa. Koordinator i Idrettskolen,fra 2010 nestleder i skigruppa i en årekke, Godkjent som FIS Teknisk delegert i 2018 med oppdrag for Norges skiforbund og FIS, Rennleder for Norges cup Jr. på Konnerud i 2019 , rennleder for NM senior på Konnerud i 2020.

Per Henning Strømme: Aktiv som langrennsløper i gutteklassene, Har gjennom flere år hatt verv i Idrettskolen og skigruppa. I skigruppa i 2 perioder fra 2009 til 011 og 2015-2016. Styremdlem i Idrettskolen i 2011 og leder av Idrettskolen fra 2012 til 2014. For skigruppa harhan gjort stor frivillig arbeidinnsats fra 2008 med snøproduksjon, arrangement, skirenn og smøring av ski for store og små. De siste 2 til 3 sesongene har han timevis med utrettelig løypepreparering med jepp og ATV.

Roger Ludvigsen: Han har gjennom mange år lagt ned et betydlig arbeid for både Idrettskolen og håndballgruppa. I Idrettskolen fra 2004 til 2012 var han trener og lagleder, fra 2006 til 2012 var han i tillegg hovedtrener, hallansvarlig og medlemsansvarlig. Fra 2012 til 2018 hadde han flere funksjoner i håndball gruppen, treningskoordinator, trener, lagleder, medlemansvarlig og hallansvarlig og satt i styre i håndballgruppa.

Anne-Lise Bjerknæs: Har hatt verv i IBK fra 1983 og frem til dags dato. Aktivitet/verv: Revisor i turngruppa, Revisor i Hovedforreningen, Sekretær i skigruppa, Medlem av husstyret, Medlem av Representantskapet, Medlem av festkomteen for 100år jubileet, Medlem av kontrollkomiteen, anvar for utleie av Årbogn.

Rune Martin Larsen: Var aktiv utøver i fotball i yngre år, fra 2012 til 2017 trener/laglder, sportslig leder og marerilaforvalter i håndballgruppa. Fra 2014 styremedlem i håndballgruppen, nestleder i 2015 og leder av håndballgruppa fra 2016.Har i tillegg vært hallansvarlig og ansvarlig for håndballskole i 2019. Har vært medlem av fotballcupstyre. I 2020 be han fra klubbens side nomonert til Årets Ildsjel men nådde ikke helt opp. Er i dag medlem av hovedstyre som medlemsansvarlig og med ansvar for politiattestordning,barneidrettsansvarlig og Idrettskolen. Har også engasjert seg i Aktive lokallsamfunn som Åpen hall og sommercamp.

Prestasjonsmerke

Bendik Skjønberg Holt: Har hatt stor fremgang og har blitt en svært habil langrennsløper. I sesong 2019/20 har han oppnådd gode resultater, nasjonale mesterskap og norgescup. I Norges cup U-23 ble han nr 7 totalt med blant andre 2 andreplasser i sprint. Under NM sprint senior på Konnerud ble han nr 17 totalt, utslått i kvartfinale.

IBK gratulere alle sammen med utmerkelsene