På IBKs tradisjonsrike sommerfest 21.06.2022 ble klubbens dugnadsgjeng  overakt Mjøndalen Rotarys ungdomspris for 2022 på kr 10.000

Overrekkelsen av gaven ble gjort av Erik Nedberg fra Mjøndalen Rotary.

Noen kan kanskje under seg over at IBKs dugnadsgjeng som stort sett består av pensjonister får en ungdomspris, men det gir god mening når man hører begrunnelsen fra  Mjøndalen Rotary.

Prisen gis til den eller de som på en utmerket måte bidrar til aktivitet for barn og ungdom i sitt nærmiljø.

Dugnadsgjengen i IBK har gjennom sin gode innsats i mange år på IBKs  anlegg på Årbogen bidratt til at barn og ungdom har et topp moderne og antageligvis en av distriktes flotteste idrettsanlegg å boltre seg på.

Utskifting av eksisterende kunstgressbane med miljøtiltak for å hindre spredning av granulat utenfor banen, utvidelse av kunstgress med 1 5er bane og 2 3er baner, i tillegg er det anlagt ny ski trasse i området rundet anlegget på Årbogen er de store oppgavene som er utført siste år, samt planmessig vedlikehold av anlegget generelt uke etter uke.

IBK gratulerer med gaven og utmerkelsen og takker Mjøndalen Rotary for prisen.