Årlig møte for IBK Fotball er mandag 21.02 kl 19:00-21:00 på Årbogen.

Agenda:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to til å signere protokollen
  • Regnskap 2021
  • Årsrapport 2021
  • Fastsetting av treningsavgift 2022
  • Budsjett 2022
  • Valg av styremedlemmer
  • Innkomne forslag