Oppstart er tirsdag 15.02.2022 og onsdag 16.02.2022

Åpen hall er et aktivitetstilbud og en samlingsplass fo barn og ungdom i Krokstadelva som  har hallen til disposisjon der de selv styrer og velger aktiviteter, ballspill og leker. Det kan gå i alt fra volleyball, fotball, basketball, håndball, turn, parkour, hoppeputa er eksempler på hvilke aktivitet man kan gjøre.

Det er alltid voksene tilstede i hallen som har overblikk på aktiviteten, i tillegg så stiller aktivitetsledere fra ungdomskolen begge dagene.

Dette er et tiltak for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivå blant  barn og ungdom i Krokstadelva uavhengi om de er aktive i en klubb eller idrettsforrening fra før.

Tiltaket er et samarbeid mellom IF Birkebeineren, Drammen idrettsråd og skolene. Dette er et lavterskel gratistilbud som er en del av Drammensidrettens utstrakte inkluderingsarbeid og ligger under modellen «Aktive Lokalsamfunn»

Målsettningen er å øke aktiviteten blant barn og ungdom og skape gode relasjoner på tvers av alderstrinn.

Ingen krav til medlemskap i Idrettforreningen.

Tirsdag er det barn fra Krokstad skole og Stenseth skole som har hallen fra kl 14:00 til 16:00

Eknes ungdomskole har hallen onsdager fra kl 14:00 til 16:00

Aktiviteten følger skoleruten.

Det er ingen påmelding, bare å møte opp for lek, moro, bevegelse og fellskap.