Frist for forslag til saker 9. mars 2022.
Saksinformasjon blir lagt på klubbhuset og på www.ibk.no en uke før møte.

Vel møtt!
Hilsen styret