Hovedsak er etablering av gruppe for E-sport.
Saksdokument vedlagt.

Vel møtt!
Hilsen styret