Vi ønsker å takke de som støtter klubben ved å kjøpe papir. Det er ikke meningen at medlemmene aktivt skal selge papir til andre, men det er ønskelig at det kjøpes til eget forbruk og gjerne selge til nære familiemedlemmer.

Det vil bli gjennomført salg to ganger i året med utlevering av papir slutten av oktober og april.

50 % av overskuddet av salget vil bli fordelt til den undergruppen som du velger skal ha 50% andelen. Du kan velge å gi din støtte til en av følgende grupper: senior fotball, jr. fotball, håndball, ski, sykkel, tennis, idrettsskolen eller seniorgruppen.

Vi kan tilby følgende produkter:

  • Katrin pluss toalettpapir, 42 ruller - utsalgspris kr 400
  • Tørkepapir, 20 ruller, - utsalgspris kr. 350

Bestilling skjer på e-post til trond.andersen@ibk.no.

Husk å merke bestillingen med navn og type sekk(er) med papir som kjøpes. Dere må også i e-posten skrive hvilken undergruppe som skal ha 50 % av fortjenesten.

Varene må betales ved bestilling.
Betaling kan skje med vipps til 508875, eller bankoverføring til konto: 2220.29.54468
Derer må merke vipps og bankoverføring med "navn og kjøp av papir"

Nærmere informasjom om varene finnes på www.idrettsdugnad.no.

Varene vil bli utlevert på Årbogen onsdag 27. og torsdag 28. oktober mellom kl. 18 og 20. Varene utleveres fra garasjeanlegget.

Varene må bestilles og betales innen 12. oktober 2020.

Spørsmål kan rettes til Trond Andersen, 47 35 18 47