Gruppe Tid Sted
jenter/gutter født 2018 Onsdag Kl 17:00 - 18:00 Gymsal Stenseth skole
Jenter/gutter født 2017 Onsdag Kl 18:00 - 19:00 Gymsal Stenseth skole
Foreldre & barn født 2019/20 Torsdag Kl 17:00 - 18:00 Gymsal Stenseth skole

Til foreldre av barn i Krokstadelva, født 2017 og 2018 og 2019/2020

Oppstart av nye grupper skjer i uke 36

Idrettsskolen gir tilbud til barn i de siste tre årene før barneskolen.
Her får de være med på allsidig aktivitet, lek og trening.


Idrettsskolen er primært driftet av foreldre, men klubben stiller opp med ressurser for
oppstart.

Vi tilbyr kurs for trenere og ledere og Idrettsskolen samarbeider også med
de andre særgruppene i klubben.
Her får barna prøve fotball, håndball, ski og andre morsomme aktiviteter.
Når barna begynner i første klasse på barneskolen, overtar de ulike særgruppen
ansvaret for aktiviteten.

Kontakt informasjon:

Erik Arve: leder@ibk.no

Rune Martin Larsen: rune.martin.larsen@ibk.no

Kostnad:
Kostnader er delt i to:
- Kontingent for medlemskap i IBK, som også dekker forsikring: 100,- per helår.
- Deltageravgift for Idrettsskolens aktivitet: 300,- per halvår
Det er gratis å prøve et par ganger for å se om dette er en aktivitet som passer