IBK vil gjerne rette en stor takk til Drammen Liftutleie for lån av lift så Jørn Henriksen, Robert Eriksen og Oddvar Haugen kunne få fjernet gjerdet bak mål og for at vi får låne den igjen når nytt skal settes opp.