Interessen for e-sport er sterkt voksende og det er viktig at barn og unge har møteplasser hvor de kan utvikle sin interesse i felleskap.

E-sport kan være fysisk og mentalt krevende, derfor er det natulig at disse elementene også er en del av vår e-sport satsing.

Barn og unge i alderen 12-19 år er vår målgruppe, men for å etablere og drive gruppen ønsker vi kontakt med ungdom, voksne og foreldre som vil være med å påvirke og utvikle denne sporten i Birkebeineren.

Er dette noe for deg så meld din interesse til: leder@ibk.no