I ly av nylig hendelser i fotball EM vil klubben innformere alle at klubben pr i dag har 2 hjertestartere lokalisert på klubbhuset på Årbogen.

En er plassert i storsalen og hjertestarter nr 2 er plassert nede i garderobegangen. 

Klubben holder årlige kurs for alle trenere, lagledere og frivillige i klubben i regi av Blodstrupmoen

Årets kurs vil holdes i løpet av september måned.