Frist for forslag til saker 1. juni 2021.

Saksinformasjon blir lagt på klubbhuset og på www.ibk.no. en uke før møte.

Det vurderes fortløpende om møtet kan gjennomføres som en kombinasjon av digitalt og fysisk møte  

Vel møtt!

Hilsen styret