IBK vil gjennomføre to salg av papir til medlemmene i 2021. Det er frivillig å kjøpe papir og det er ikke meningen at medlemmene skal selge papir til andre. Det er ønskelig at klubben støttes med kjøp til eget forbruk og gjerne til nærmeste familie.

Overskuddet av salget deles med 50 % til hoved foreningen og 50 % til den gruppen du velger skal ha 50 % andelen. Du  kan velge å gi 50 % andelen til følgende grupper: Senior fotball, junior fotball, håndball, ski, sykkel, tennis, idrettskolen og seniorgruppa. Hvilken gruppe som skal ha 50 % andelen må du oppgi ved bestilling.

Vi kan tilby følgende produkter

  • Katrin pluss toalettpapir, 42 ruller - utsalgspris kr 400
  • Tørkepapir, 20 ruller - utsalgspris kr 350

Bestilling skjer på e-post til trond.andersen@ibk.no , obs ny e-post adresse for bestilling.

Betaling må skje ved bestilling og betaling kan gjøres med vipps til 508875 eller ved bankoverføring til konto 2220.29.54468.

Dere må merke vipps eller bankoverføring med navn og kjøp av papir.

Varene må bestilles og betales innen 19. april 2021.

Varene utleveres fra garasjeanlegget  på Årbogen tirsdag 27. april og onsdag 28. april 2021, mellom kl. 18 og 20.

Spørsmål kan rettes til Trond Andersen tlf: 47 35 18 47.