Styret har besluttet at utleie foreløpig ikke er mulig før 01.09.2021.

All booking foregår ved å sende e-post med forespørsel til leder@ibk.no.