Bruk av klubbhuset til møter og samlinger for laget skal meldes iht rutiner for reservering av klubbhuset. Klubben har også ekstern utleie, og det er helt nødvendig at klubben har oversikt også for intern bruk.


Retningslinjer for bruk av garderober

  • Det skal alltid være en leder tilstede når garderobene er i bruk
  • Lagleder/Trener har ansvaret for å være den siste som forlater garderoben, og den skal være ryddig når man drar. Dette gjelder også motstandergarderobe etter kamp.
  • Ved uhell skal man uten unntak rydde etter seg på best mulig måte, og så varsle om uhellet dersom noe må utbedres.

Hver enkelt trener og lagleder vil få sin egen personlige kode til garderobene, og dermed være ansvarlig for at overnevnte blir fulgt. Denne koden er til å låse opp og igjen døra til garderobegangen. Det er derfor viktig å taste koden når man forlater anlegget.

Overnevnte retningslinjer er innført for å unngå tillfeller av hærverk og forsøpling i garderobene.
Vi må alle ta ansvar for å unngå dette.