Normalt vil alle lag få utlevert:

  • Nøkler til klubbrom/utstyrsbod.
  • Draktoverdeler og keepertrøyer avhengig av spillerantall
  • X antall baller og ballnett avhengig av spillerantall.
  • Hatter og små kjegler
  • Skillevester etter spillerantall
  • Keeperhansker
  • Førstehjelpsskrin – det første skrinet laget får inneholder startutstyr, annet utstyr anskaffer lagene selv

Bestilling av utstyr:

 

Ønskes det ytterligere utstyr kan dette måtte bekostes av lagene selv.


Strømper og shortser må kjøpes av hver enkelt spiller. Etter påbud fra helserådet skal hver spiller ha sin egen shorts. Shorts, strømper og overtrekksdresser er å få kjøpt på lokal sportsbutikk. Som IBK medlem vil den enkelte få de rabatter som klubben har forhandlet seg fram til. Dette gjelder også utstyr som fotballstøvler, leggskinn og annet fotballrelevant utstyr.

Trenere og lagledere oppfordres til å markedsføre avtalen i foreldregruppene.
Det gir rabatt på klubbutstyr og genererer en tilbakebetaling til klubben som er viktig å få med seg.

I februar/mars hvert år vil hovedlaglederne for hver lagenhet få tilsendt et bestillingsskjema fra materialforvalter som må videresendes til den enkelte lagleder. Her må det påføres hva som trengs av utstyr foran sesongen iht. utstyrsreglene, se ovenfor.

Alle lag er ansvarlig for å behandle utstyr forsiktig, og de er ansvarlig for mistet utstyr.
Hvis det mangler utstyr i uvanlig stort omfang, må dette erstattes av lagkassa.
Materialforvalter i IBK Fotball er ansvarlig for kontroll med utlevert utstyr. Draktoverdeler vil bli rullert og enkelte lag må hvert år påregne å samle inn draktsett for bytte med et annet lag. Dette gjøres for å unngå unødvendige innkjøp av drakter.

Eventuelle materiellspørsmål tas direkte opp med materialforvalter. Materiell skal behandles som angitt i instrukser fra materialforvalter. Som lagleder må du informere foreldre om at de er ansvarlig for utstyret.