Spillerlister
Det er viktig både for deg selv og klubben at du til en hver tid har oppdaterte spillerlister. Det er kontoret som sender ut medlemsavgift og treningsavgift, og til det brukes spillerlistene. Endringer på spillerlisten meldes kontoret fortløpende medlem.jr.fotball@ibk.no

Støtteapparat
Sørg for at kontoret er oppdatert med gyldig kontaktinformasjon til støtteapparatet i laget