Rutiner ved mottak av nye spillere

Når en ny spiller begynner i IBK fotbvall skal du gjøre følgende:

  1. Sørg for at foreldre får all den informasjon de trenger for å få tilhørighet til klubben.
  2. Oppdater spillerliste og meld fra til kontoret


Rutiner ved klubbskifte

Det kreves ingen registrering i Kretsen eller NFF ved klubbskifte av spillere til og med det året de fyller 12 år. Fra 13 og eldre må det meldes overgang til kretsen etter gjeldene retningslinjer.