Barneidrettsforsikring
Forsikringen gjelder alle barn i norsk idrett opp til og med det kalenderår de fyller 12 år, og er betalt av Norges Idrettsforbund. Det er ikke nødvendig med registrering av disse spillerne. Forsikringen gjelder når de deltar i organisert trening eller konkurranse.


Hvordan melde fra om en idrettsskade
Hvis du skulle få en idrettskade som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sendes til If.
Adressen til If Oppgjør Ulykke er:
Postboks 240
1326 Lysaker

Skadeskjema kan fås på kontoret eller ved henvendelse til If. De sender deg et skjema i posten. Husk å få en bekreftelse fra trener eller leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig. Send inn skjemaet så fort som mulig.

Informer også foreldre om forsikringsordningen, både på foreldremøtet og når skaden har skjedd. Les mer om barneidrettsforsikringen på http://www.idrett.no/t2.aspx?p=19888