IBK Barne og ungdomsfotball har rundt 300 spillere i alderen 6 til 19 år. Vi har et sterkt fokus på utvikling av spillere, trenere, ledere og dommere i et inkluderende, trygt og sosialt miljø.

Våre aldersbestemte lag skal være inkluderende og utviklende. Det betyr at det skal være plass til alle, uansett ferdighetsnivå og ambisjoner. Samtidig skal det legges til rette for de som ønsker å utvikle ferdighetene videre.

Noen av virkemidlene for å oppnå dette er utvikling av trenere, samarbeid mellom lagene og mulighet for å trene med lag i årsklassen over.

Det er primært foreldrene som danner et lagapparat med trenere, lagleder, foreldrekontakt osv. Hver gruppe er aktivt med i organisering og drift av Fotball junior.

Leder: leder.jr.fotball@ibk.no