Medlemskontigent satser 2023

Barn* 0 - 11 år Kr 100 pr år
Junior* 12 - 19 år Kr 500 pr år
Senior Fra 20 år Kr 650 pr år
Honnør Fra 62 år Kr 300 pr år
Familie   Kr 950 pr år
Tillrettelagt gruppe    Kr 300 pr år
Æresmedlemmer   kr 0

Medlemskontigenten følger kalenderåret og blir fakturert i januar/februar.

*Alle barn fra 0 til 12 år som deltar i aktivitet i IBK er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring når medlemskontigent er betalt.

Gå til idrettsforbundet -klubbguiden -forsikring

Medlemskontigent er med på å dekke klubben løpene utgifter som strøm, vann, og lignende.

Innmelding eller administrasjon av ditt medlemskap

Gå til Klubbadmin

Spørsmål rundt medlemskapet send e-post til medlem@ibk.no

Treningsavgift 6 til 10 år

Klasse 2022/2023 2023/2024
Idrettskolen  kr     300,00  kr     350,00
1.klasse - 6 år  kr  1 210,00  kr  1 420,00
2 klasse - 7 år  kr  1 370,00  kr  1 610,00
3 klasse - 8 år  kr  1 370,00  kr  1 610,00
4 klasse - 9 år  kr  1 630,00  kr  1 910,00
5 klasse - 10 år  kr  1 900,00  kr  2 230,00

 

Treningsavgiften fra 6 til 10 år blir fastsatt av årsmøte i IF Birkebeineren og er maks satser, særgruppene bestemmer selv hvor stor treningsavgiften skal være innenfor denne rammen.

Satsene for 2023/24 gjelder fra skolestart 2023.

Treningsavgiften følger skoleåret og blir fakturert av den enkelte særgruppe 2 ganger i året, høst og vår.

Er barnet med i flere grupper i IBK er intensjonen at det ikke skal koste mer en maks satser totalt, ta derfor kontakt med kasserer i den enkelte gruppe for å få tilpasset treningsavgift.

Treningsavgiften er for å dekke kostnader for særgruppenes drift av selve aktiviteten. Avgiftens størrelse varierer mellom de enkelte særgruppene.
Det er mulig å delta på aktivitet med flere ulike grupper i IBK.

IBK ønsker å legge til rette for at man i skal kunne delta på flere ulike aktiviteter så lenge som mulig.

IBK ser det som viktig å fremme allsidig trening så lenge som mulig.
De ulike særgruppene samarbeider aktivt for at legge til rette for dette