Medlemskontigent satser 2021

Barn* 0 - 11 år Kr 100 pr år
Junior* 12 - 19 år Kr 500 pr år
Senior Fra 20 år Kr 650 pr år
Honnør Fra 62 år Kr 300 pr år
Familie   Kr 850 pr år + kr 50 pr øvrige familiemedlemmer
Æres-medlemmer   Kr 0

Medlemskontigenten følger kalenderåret og blir fakturert i januar/februar.

*Alle barn fra 0 til 13 år som deltar i aktivitet i klubb tilsluttet NIF er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Gå til idrettsforbundet -klubbguiden -forsikring

 

Innmelding eller administrasjon av ditt medlemskap

Gå til Klubbadmin

 

Treningsavgift 6 til 10 år 2020/21

6 år   (1 klasse) Kr 1 150 pr år
7 år  (2 klasse) Kr 1 300 pr år
8 år  (3 klasse) Kr 1 300 pr år
9 år   (4 klasse) Kr 1 550 pr år
10 år (5 klasse) Kr 1 800 pr år

Treningsavgiften fra 6 til 10 år blir fastsatt av årsmøte i IF Birkebeineren og er maks satser, særgruppene bestemmer selv hvor stor treningsavgiften skal være.

Treningsavgiften følger skoleåret og blir fakturert av den enkelte særgruppe 2 ganger i året, høst og vår.