IBK Fotball setter utvikling av spillernes ferdigheter øverst. All aktivitet skal i hovedsak gjøres for å utvikle den enkelte spillers fotballteknikk og forståelse. Dette når det gjelder både holdninger, fotballferdigheter og fair-play. Dette gjøres ved at det i alle aldersgrupper helt fra 3'er, 5`er og 7`er lag legges til rette for øvelser som utvikler nettopp dette. Mange ballberøringer pr trening og øvelser som spillerene ”tar med seg hjem” er viktige verktøy i denne jobben. Dette kan man hente hjelp til i øvelsesbanken på www.fotball.no samt på IBK sine trenerforumer.
IBK ønsker allsidige utøvere. Det er derfor viktig at også vi i fotballen tar hensyn til andre idretter, og legger forholdene til rette for at spillerne kan utøve disse.
Med konstruktiv dialog og løsningsorientering kan overnevnte gjennomføres uten at det går på bekostning av sportslig utvikling.

Hospitering i IBK

En spiller med gode holdninger og ferdigheter bør få tilbud om å trene/spille på et høyere nivå, i den hensikt å tilpasse trenings og kamptilbudet for spilleren. Dette bør gjelde for begge kjønn. Har f.eks ikke klubben jentelag på høyere nivå bør disse få tilbud om å hospitere på ett guttelag.
Hospitering bør være et ekstra tilbud, ikke istedenfor, å trene med eget lag. Spilleren burde være med eget lag på de treninger denne spillergruppen har. Dersom spillegruppen har treninger to dager i uken burde han/hun hospitere på tredje dag. Dette er noe trenerne på begge lag blir enige om. Det viktigste er at spilleren selv ønsker dette. Ingen spillere skal hospitere om de ikke ønsker dette selv. Det er også viktig at man tar kontakt med foreldre.
Det er videre ønskelig at en spiller som hospiterer trener med førstelaget i aldersgruppen over, og ikke på ett 2. lag.
Hospitering kan også gjelde kamper, men dette må avtales med begge trenerne. Det er viktig at spilleren ikke blir ”brukt opp”, men at han/hun spiller kamp med eget lag. Deretter kan man bruke denne spilleren i en omgang på et høyere nivå. Med tanke på spillerutvikling burde 1,5 kamper i uken holde.
Spillerens trener bestemmer hvem som fortjener tilbudet, og tar kontakt med trener på års trinnet over, hvoretter de sammen legger planer for spilleren.

Målsetting
Sørge for at flest mulig spiller fotball lengst mulig i egen klubb, og at spilleren har mulighet for en god egen utvikling