Vi henviser til Drammen kommunes gjeldene forskrifter.

Klikk her for å åpne siden, og velg "Arrangementer og fritidsaktiviteter".